Επικοινωνήστε μαζί μας

Απόσυρση - Ανακύκλωση Αυτοκινήτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Λ. Λαυρίου και Ηφαίστου 79
190 10 Καλύβια Θορικού

Τηλέφωνο 801.400.1200, 210 55.95.200
Κινητό τηλέφωνο 6944 53.33.15

%6B%67%61%72%35%32%40%6F%74%65%6E%65%74%2E%67%72

Δικαιολογητικά Απόσυρσης Φορτηγών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στην Αττική

Ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απόσυρσης του ΙΧ Φορτηγού οχήματος σας, καθώς και τη νομική μορφή του κατόχου (ιδιώτης, ΑΕ ή ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ). Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Δικαιολογητικά Απόσυρσης Φορτηγών για Ιδιώτες

Με πινακίδες:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • 2 κρατικές πινακίδες
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
 • Υπεύθυνη Δήλωση απόσυρσης για Ι.Χ.Φ. Εκτυπώστε εδώ
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

Με κατατεθειμένες πινακίδες στoΥπουργείο:

 • Βεβαίωση Ακινησίας (από Υπουργείο Μεταφορών)
 • Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας (από ΔΟΥ)
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
 • Υπεύθυνη Δήλωση απόσυρσης για Ι.Χ.Φ. Εκτυπώστε εδώ
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

 

*Το έντυπο της εταιρείας μας βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ

*Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του

νόμιμου   εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον

νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου

Δικαιολογητικά Απόσυρσης Φορτηγών για ΟΕ ή ΕΕ

Με πινακίδες:

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • 2 Κρατικές Πινακίδες
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Καταστατικό όπου θα αναγράφονται: η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & ο διαχειριστής
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Διαχειριστή/ών
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Υπεύθυνη Δήλωση απόσυρσης για Ι.Χ.Φ. Εκτυπώστε εδώ
 • Επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής σας
 • Έντυπο εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

Με κατατεθειμένες πινακίδες στο Υπουργείο:

 • Βεβαίωση Ακινησίας από Υπουργείο Μεταφορών
 • Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας από ΔΟΥ
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Καταστατικό όπου θα αναγράφονται: η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & ο διαχειριστής
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Διαχειριστή/ών
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Υπεύθυνη Δήλωση απόσυρσης για Ι.Χ.Φ. Εκτυπώστε εδώ
 • Επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής σας
 • Έντυπο εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

*Το έντυπο της εταιρείας μας βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ

*Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του

νόμιμου   εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον

νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου

Δικαιολογητικά Απόσυρσης Φορτηγών για ΑΕ ή ΕΠΕ

Με πινακίδες:

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • 2 Κρατικές πινακίδες
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Υπεύθυνη Δήλωση Απόσυρσης Ι.Χ. Φορτηγών. Πατήστε εδώ
  (Επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής σας)
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’.
  (Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)

Με κατατεθειμένες πινακίδες στο Υπουργείο:

 • Βεβαίωση Ακινησίας από Υπουργείο Μεταφορών
 • Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας (από ΔΟΥ)
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Υπεύθυνη Δήλωση Απόσυρσης Ι.Χ. Φορτηγών. Πατήστε εδώ
  (Επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής σας)
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  (Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)

*Το έντυπο της εταιρείας μας βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ

*Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του

νόμιμου   εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον

νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου

Στην αρχή